Les 9

oefening 15

Dit is oefening 15 van Les 9. De tijd begint te lopen zodra op de eerste toets is gedrukt.

Stoppen met oefenen
Jongens die ridder moesten worden werden
meestal rond hun zevende jaar naar het
kasteel van een andere edelman of een
belangrijke heer gestuurd. Daar werd hen
manieren bijgebracht en leerden ze
paardrijden.
Als ze een jaar of veertien waren werden ze als
schildknaap aan een ridder toegewezen.
Zo leerden ze hoe ze met wapens moesten
omgaan. Ze verzorgden het harnas en de
paarden van de heer en trokken soms mee ten
strijde, om de ridder te helpen zijn harnas aan
te trekken en hem bij te staan als hij gewond
raakte of zijn paard.
Ook leerden ze boogschieten. Als ze deze
proeven hadden doorstaan werden ze als ze
twintig jaar waren tot ridder geslagen.